loader

Burs Başvuru Formu

                                                                                                 BURS BAŞVURU FORMU
 
Referans No.    
Burs Başvuru Tarihi    
Burs Kabul Tarihi    
 
KİMLİK BİLGİLERİ (KİŞİSEL BİLGİLER)
 
 
Adı    
Soyadı    
Doğum Yeri    
Doğum Tarihi    
Baba Adı    
Anne Adı    
İl /İlçe    
Mahalle/Köy    
Cilt No.    
Aile Sıra No.    
Sıra No.    
T.C. Kimlik No.    
Seri / No.    
Kişisel E-Posta    
Kan Grubu    
Cep Telefonu    
Banka Bilgileri    Banka/Şube:  
  Hesap No.:  
  IBAN:  
 
 
AİLE BİLGİLERİ
Baba Sağ/Vefat                               
Baba Meslek/Maaş  
Baba Cep No.  
Anne Sağ/Vefat  
Anne Meslek/Maaş  
Anne Cep No.  
Aile Aylık Net Geliri  
 
 
 
Kardeşleri:  
Kardeşlerinin
Adı Soyadı/
Doğum Tarihi/
Eğitim Durumu
1-
 
2-
 
3-
 
4-
 
Ev Adresi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OKUL BİLGİLERİ
 
Üniversite  
Fakülte    
Bölüm    
Sınıf    
Öğrenci İşleri
E-Posta/Telefon
 
   
     
 
 
   
 
 
EĞİTİM BİLGİLERİ
 
 
İlk Öğretim    
Orta Öğretim    
Üniversite /Y.Lisans    
Yabancı Diller  
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
Üye Olduğu Dernek/ler
 
 
   
Üye Olduğu Vakıf/lar
 
 
 
   
Üye Olduğu Kulüp/ler
 
 
   
İlgi Alanları 1-
 
2-
 
3-
 
 
   
Acil Durumlarda Ulaşılacak Kişi/lerin
E-Posta Cep Telefon
1-
 
 
2-
 
 
3-
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                                                                  
     İLETİLMEK İSTENEN ÖZEL NOTLAR:
 
 
 
 
 
 
 
 
    DEĞERLENDİRME NOTLARI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 RBGroup
                                                               Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
                                                                                                     ANKARA
 
          Yukarıdaki  bilgilerim doğrultusunda tarafıma burs verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.
          Saygılarımla.
 
                                                        Tarih: ……………………………………………………….
                         Başvuru Yapılan Dönem:………………………………………………………..
                                               Adı Soyadı: ………………………………………………………                                                                       
                                                        İmza:…………………………………….………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu form ve dilekçe başvuru için info@burdurlular.org.tr  ‘a gönderilir. Başvurusu kabul edilen bursiyerler, evrakların orjinallerini de göndermelidir
 
NOT: Bu dilekçe ile burs talep eden:
1-Verdiği bilgilerin yanlış olması durumunda burs ödemelerini geri ödeyeceğini
2-Her burs ödemesinde info@burdurlular.org.tr ‘a bursunun eline geçtiğine dair bilgi vereceğini, bilgi verilmemesinin bursun kesilmesine sebep olabileceğini,
3-KVKK uyarınca bilgilerinin paylaşılabileceğini,
kabul ve taahhüt eder.
 
EKLENECEK BELGELER:
1-Burs Başvuru Formu
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Başvuru yaptığı yıla ait Öğrenci Belgesi(Orjinal)
4-Not Döküm Belgesi (Transcript)
5-Nüfus Kayıt Örneği
6-İkametgah Belgesi
7-Banka Bilgileri